Sabem què desitgem, però tenir un pla per assolir-ho i mantenir-nos motivades és més complicat.

Establir bons reptes és la manera més efectiva de crear-nos plans d’actuació que ens portin al destí que desitgem. En aquest post us presento les 5 característiques que comparteixen els bons reptes i un exercici concret i senzill per posar-ho en pràctica.


Photo by Mitch Mckee / Unsplash

Les 5 característiques dels bons reptes

1 Concret. Exactament, què farem?

Fes que el teu repte sigui clar i específic per donar al teu cervell informació concreta on focalitzar-se.

  • Un repte no específic és: Tenir una dieta més saludable i menjar més peix.
  • Un repte específic és: Els dilluns per sopar menjaré peix.

2 Mesurable. De quina manera mesurarem els resultats?

Busca un criteri lògic per mesurar el teu repte. Mesurar el nostre progrés és motivador i ens aporta informació sobre el nostre rendiment.

  • No és mesurable: Menjar més peix.
  • És mesurable: Menjar peix 2 cops a la setmana.

3 Realitzable. Amb un esforç raonable és possible assolir el repte?

Per assolir un repte ens cal perseverar i treballar. Conèixer les nostres fortaleses i debilitats ens és útil per saber d'on podem treure energia i motivació, però si el repte que ens hem marcat és massa elevat, esdevindrà un factor generador de malestar i frustració.

  • Assolible: Cuinar peix al forn o a la planxa 1 cop a la setmana.
  • Massa elevada: Provar una recepta de peix diferent cada cop que en cuini.

4 Realista. Amb els recursos dels quals disposem podem aconseguir l’objectiu marcat?

Un bon repte és funcional si té en compte la nostra realitat. Promoure una millora i crear reptes motivadors és funcional, però si ens posem reptes irreals, no ens resultaran útils i no els complirem.

  • Realista: Portaré una dieta més saludable menjant més fruita i peix.
  • Irreal: A partir d'ara sempre menjaré fruita de postres.

5 Temporitzat. Quan haurem assolit el repte?

Si no temporitzem els nostres reptes, poden acabar mancant de significat o esdevenint eterns i desmotivadors.

  • Temporitzat: En les pròximes 3 setmanes hauré menjat peix en 6 àpats i fruita com a mínim en 15.
  • Sense temporitzar: Menjaré més peix i fruita.

Treballar a partir de bons reptes és una gran idea i no només perquè la sensació de marcar "fet" a llista de tasques pendents és agradable sinó perquè ens ajuda a organitzar i classificar les nostres prioritats. Els bons reptes o objectius SMART són motivadors i ens donen enfocament i propòsit.
Graella de l'exercici titulat el meu repte on es pot veure en l'exemple d'objectiu cuidar-se, com s'omple la graella per tal que l'objectiu es pugui complir

Model de l'exercici "el meu repte"

Proposta d’exercici:

Pensa en una cosa a escala personal o professional que t'agradaria aconseguir: augmentar les vendes o cuidar-te més, per exemple. A partir de la idea general del que t'agradaria aconseguir crea't un bon repte específic, mesurable, assolible, realista i temporitzat.

L'imprimible pot ajudar-te a planificar-ho sense deixar-te cap dels 5 punts. Descarrega-te'l i comença a treballar bons reptes.

El meu repte groc
El meu repte lila
El meu repte rosa