Gemma Calmet

Gemma Calmet

107

Benestar emocional és salut

Aquest post és el link a les imatges per la xerrada-taller organitzada pel col·lectiu feminista Les Jerònimes de Santpedor. veure les diapositives de la xerrada-taller...

You’ve successfully subscribed to Ad litteram
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search